Språktjenester for alle!

Det som er viktigst for deg, din bedrift eller for din organisasjon, skal gjerne få en skriftlig form, enten det er i form av rapporter, presentasjoner, brosjyrer, avtaler, utredninger, bøker osv. Stadig flere ser hvor mye vekt som må legges på å gjøre en tekst lettlest slik at leseren velger å lese den, i konkurranse med alle andre informasjonskilder.

Din kommunikasjon med målgruppa skal være seriøs og gjennomarbeidet. Da nytter det ikke med tunge presentasjoner som skjemmes av skrivefeil og mangler.

arnestad.org har lang erfaring med språkvask, korrekturlesing og omsetting fra og til nynorsk. Vi vil kunne hjelpe deg med å gjøre teksten din så god som den fortjener.

Vi garanterer grundig arbeid og personlig oppfølging, og at vi tar dine ønsker på alvor. Kikk gjennom våre tjenester, og spør oss gjerne om et uforpliktende pristilbud.

Vi tilbyr også tjenester for organisasjoner som ikke selv har et ansatt sekretariat. Her inngår vi en avtale på forhånd om hvilke tjenester som skal dekkes, pris og varighet.