Prisoversikt

Å sette faste priser på språktjenester er vanskelig på grunn av den store variasjonen i tekstene. Det er mye å ta hensyn til: målform, vanskelig/teknisk språk, hvor mye det haster osv., alt dette påvirker hvor lang tid vi må beregne. Nedenfor ser du eksempler på hvordan vi fastsetter prisene og hva vi må ta hensyn til. Vi ønsker å tilby gode tjenester og personlig oppfølging, til rimelige priser. Om du benytter skjemaet for pristilbud, vil vi raskt kunne gi deg et tilbud, til en pris vi tror du kan leve med.

Gjeldende priser:

Korrektur/språvask bokmål/nynorsk kr 350 pr. time
Organisasjons- og informasjonstjenester etter avtale
Studentkombinasjon (korrektur og språkvask) kr 300 pr. time
Omsetting bm/nn kr 350 pr. time
Korrektur nettsider kr 400 pr. time
Tillegg teknisk språk + 20 %
Tillegg for hastearbeid + 25 %
Minstepris kr 350

For andre tjenester; pris etter avtale.

* Eventuell porto/reiseutgifter for retur av korrektur kommer i tillegg.

* Mva: Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Korrektur, språkvask og språkhjelp vil som regel være momsbelagt, mens omsetting vil som regel være fritatt for mva.
Send inn prisforespørsel for ditt oppdrag