Våre tjenester

Din tekst er viktig, både for deg og din bedrift, men også for din målgruppe. En godt skrevet tekst, uten språklige feil, er en tekst som kommuniserer godt med dine kunder og samarbeidspartnere. Om du tar den skriftlige kommunikasjonen på alvor, vil det belønnes ved at kundene ser at du er en seriøs aktør som vet å sette pris på dem. Jo viktigere teksten er for deg, desto sikrere bør du være på at den er god!

arnestad.org har lang erfaring med korrektur, språkvask og omsetting av tekster. Vi tar på oss både store og små oppdrag, til en konkurransedyktig pris. Vi garanterer rask og personlig oppfølging, og vi gjør et grundig arbeid for at du skal bli fornøyd.

Korrektur

Når du har fått teksten slik du vil ha den, og har fått den språkvasket, er det tid for å gi den utforming. Etter at lay-outen er klar, står korrekturlesingen for tur.

Grunnen til at korrekturen ikke bør skje før etter at teksten har blitt formgitt, er at korrekturen også skal ta for seg orddelingene. Data-programmer er ofte ikke særlig flinke til å foreta en riktig orddeling.

Korrekturleseren merker skrivefeil, tegnsettingsfeil, feil i uttrykksmåter m.m. Det er naturlig å også merke gjenværende feil i stilbruken og feil som har oppstått i utformingsprosessen.

Er det en tekst som skal ha lang levetid eller som skal nå ut til svært mange, er det vanlig å ta to omganger med korrektur, første- og annenkorrektur. Husk på at jo viktigere teksten er for deg og din organisasjon, desto viktigere er det at den ikke inneholder feil.

Teksten leveres til korrektur med lay-out, f.eks. som pdf-fil eller som papirutskrift. Vi leverer tilbake en papirutskrift med korrekturrettingene. I tilfeller der det haster, eller hvis det er snakk om korte tekster, kan vi levere pdf-fil med noter («gule lapper») med rettingene.

Vi utfører også korrektur på *nettsider*, gjerne kombinert med språkvask, slik at sidene dine kommuniserer med internettbrukere som ofte har kortere tålmodighet med tunge og lange sider.

Språkvask

Dette er den første delen av etterarbeidet med en tekst. Kanskje er det den viktigste delen. Når du har skrevet ferdig teksten, og du er fornøyd med innholdet, er det tid for å språkvaske teksten.

Dette er en omfattende prosess som skal ta for seg rettskriving, setningsoppbygging og konsekvens i språkbruken. Språkvaskeren skal komme med forslag til endringer som gjør teksten mest mulig lesevennlig. Samtidig skal ikke språkvasken endre tekstens karakter grunnleggende, men ta vare på forfatterens særpreg.

Når du får den språkvaskete teksten, skal du se om du er enig, og nå er tiden inne for å komme med eventuelle endringer og tillegg.

Teksten må leveres i et redigerbart format, f.eks. MS Word, og vi gir deg tilbake en fil hvor endringene er ført inn.

Omsetting bm/nn

Vi leverer omsetting av tekster fra bokmål til nynorsk, eller fra nynorsk til bokmål. (txt) arnestad.org har lang erfaring med nynorskomsetting og -skriving. Din tekst skal få en gjennomført språkføring som viser at du tar forskjellen i språkformene på alvor.

Vi setter om teksten til den målformen du ønsker, med den stilen du ønsker. Når du gir oss et slikt oppdrag, vil vi gjerne vite om du f.eks. ønsker a-infinitiv i nynorsk, om du vil ha vi eller meblieller verte osv. Valgfriheten i nynorsk stiller store krav til omsettingen, slik at teksten blir konsekvent. Du kan selvsagt også overlate til oss å velge former om du ikke har spesielle ønsker.

Tekster for omsetting leveres som redigerbar fil, som pdf eller som papirutskrift, og vi returnerer det som wordfil.

Vi utfører ikke oversettingsoppdrag (fremmedspråk).

For studenter

Sjelden er godt og riktig språk viktigere enn når du skal levere masteroppgaven eller avhandlingen. Kanskje ønsker du også å språksikre semesteroppgaven?

Du vil selvsagt gjerne være sikker på at språket ikke påvirker karakteren negativt. Vi tilbyr derfor en kombinasjon av skånsom språkvask og korrektur spesielt tilpasset studenter ved universiteter og høgskoler.

Språkvasken luker ut dårlige formuleringer, gjentakelser og liknende. Korrekturen fjerner skrivefeilene og sørger for rett tegnsetting. Vi garanterer at med denne gjennomgangen, vil ikke språkføringen trekke karakteren nedover.

Ved at språkvask og korrektur kombineres, blir tjenesten også billigere, og vi har egen pris for studenter.

Teksten leveres som word-fil, og returneres som ferdig redigert fil.

Andre tjenester

Vi tar også på oss sekretariatstjenester, for eksempel for mindre organisasjoner som ikke selv har ansatte. Det kan være bistand med medlemsregister, møtereferater og hjelp til arrangering av møter.